Søg Friluftsrådet om midler til aktiviteter og/eller faciliteter

Friluftsrådet støtter hvert år initiativer, der forbedrer befolkningens muligheder for at opleve og forstå vores natur. På denne side kan du læse mere om hvordan man søger Friluftsrådet om midler eller faciliteter.

De bærende principper for projektstøtte er at der ydes materialetilskud til lokale projekter, der baserer sig på frivillig arbejdskraft. Partnerskaber er i høj kurs, f.eks. mellem forskellige foreninger, eller mellem private og offentlige aktører.

Tipsmidlerne kan f.eks. ofte supplere bevillinger fra den statslige pulje til "lokale grønne partnerskaber".

Herudover er der mulighed for at søge støtte til forsknings- eller udviklingsprojekter, som har betydning for udøvelsen af friluftsliv på nationalt plan.

Og endelig gives der hvert år støtte til løn til et antal naturvejledere under naturvejlederordningen.

Friluftsrådet

Friluftsrådet har lavet særlige aftaler med forskellige organisationer om støtte til foreningernes lokale friluftsarbejde.

Læs meget mere om mulighed for støtte på Friluftsrådets hjemmeside