Eliteidræt

I Randers Kommune arbejdes der målrettet med eliteidræt i samarbejde med Team Danmark, idrættens forbund, byens klubber, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Randers Talent og Elite er det konkrete resultatet af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Randers Kommune om Randers som Eliteidrætskommune.

Målet for Randers Talent og Elite er "Guld til Randers - nu og om 10 år". Det gør vi ved bl.a. at styrke talentudviklingen således, at Randers også i fremtiden kan markere sig som en by, hvor talentudviklingen har kvalitet.

Randers Talent og Elite bidrager til:

 • unge atleter får gode rammer til at udvikle deres potentialer
 • Randers idrætsliv vil klare sig godt - også i fremtiden
 • Randers kommer på landkortet. Her sker noget! Vi får
  drømme til at gå i opfyldelse. Gennem samarbejde og
  målrettede anstrengelser lykkedes vores projekter.

Et af de projekter Randers Talent og Elite bl.a. arbejder på, er Kraftcenter Kronjylland. Kraftcenter Kronjylland er Randers Talent og Elites kvalitetsstempel på analyse, klubudvikling, strategi og handlingsplan, skolesamarbejde, rekruttering og fastholdelse af udøvere, trænere og ledere.

Formålet med Kraftcentrene er at:

 • opbygge kluborganisationer der kan skabe guld til Randers nu, og om 10 år
 • skabe et fælles fundament mellem klub og eliteidrætsskoler
 • skabe en rød tråd fra de lokale klubber til forbundets landsholdsarbejde
 • sikre, at atleterne får de bedst mulige betingelser for, at udvikle deres talent og nå deres sportslige mål
 • udvikle flere talenter til et internationalt niveau

Kraftcenter Kronjylland består af klubber, hvor der enten er eller kan etableres talentarbejde på et internationalt niveau, og på baggrund af det idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncept.

I de enkelte idrætsgrene, er Kraftcenter Kronjylland forankret lokalt i Randers Talent og Elite, med opbakning fra Eliteidrætsskolen, Elitesportscollege og erhvervslivet. Kraftcentrene bidrager til, at atleterne kan udvikle sig sportsligt, lokalt, som følge af et dagligt træningsmiljø på internationalt niveau.

 

Diplomuddannelse for trænere og ledere

En vigtig del af Randers Talent og Elites mål er, at trænerne og lederne i idrætsklubberne er tilstrækkeligt rustet med erfaring og viden til, at kunne undervise og lede på eliteidrætsniveau. Derfor tilbyder Randers Talent og Elite, i samarbejde med Tradium, og i overensstemmelse med Kraftcenter Kronjylland, en diplomuddannelse for trænere og ledere i eliteidrætsforeningerne i Randers kommune.